Regulamin

 1. Domki wynajmowane są na doby. Doba pobytu trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00.
 2. Cisza nocna rozpoczyna się o godzinie 22.00 i trwa do 06:00.
 3. Wpłata ok. 30% wartości pobytu (przeliczona na doby), którą należy wpłacić na konto w terminie 3 dni od złożenia rezerwacji zwana zadatkiem, jest potwierdzeniem rezerwacji domku. Z chwilą zapłaty następuje rezerwacja pobytu, brak wpłaty w terminie rozumiemy jako rezygnację. Wpłacony zadatek jest bezzwrotny i przepada, jeżeli goście nie stawią się w umówionym terminie. Wpłacony zadatek nie przepada pod warunkiem rezerwacji pobytu w innym uzgodnionym wolnym terminie (do końca danego sezonu) i zgłoszenia tego najpóźniej na 14 dni przed planowanym przyjazdem. Jeśli anulowanie rezerwacji nastąpi później, zadatek nie podlega zwrotowi. Informację o rezygnacji, należy złożyć drogą telefoniczną oraz mailową. 
 4. W przypadku wprowadzenia przez rząd obostrzeń związanych z pandemią SARS-CoV-2, w tym czasowym zamknięciem ośrodka z powodu pandemii, informujemy, że nie zwracamy zadatku. Zachęcamy do wykorzystania zadatku w pierwszym wolnym terminie po otwarciu lub do końca roku 2022. 
 5. Zadatek za pobyty weekendowy wynosi 50% (wartość jednej doba).
 6. Przy pobytach weekendowych pobierana jest kaucja równowartości pierwszego noclegu. 
 7. Gość dokonując rezerwacji w Campus Karolina oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego warunki.
 8. Bez zgody recepcji na terenie obiektu nie mogą przebywać osoby z zewnątrz. Odwiedziny osób z zewnątrz są bezpłatne do 1 godziny. Po tym czasie należy uiścić opłatę 20zł/osoba za dzień. Pobyt osób z zewnątrz po godz. 20:00 skutkuje pełną opłatą za dobę według cennika za dany domek (bez tzw. dostawki), tj. 30zł za osobę.
 9. Istnieje możliwość przedłużenia doby na godziny (przyjazdu wcześniej lub wyjazdu później) płatne według cennika. Uwzględnia się życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych wolnych miejsc.
 10. Pobyt na 3 doby noclegowe traktowany jest jako pobyt weekendowy (cena jak za pobyt weekndowy z cennika). 
 11. Rezerwacja Długiego Weekendu Majowego i Długiego Weekendu Czerwcowego rezerwowany jest w ścisłe określonych terminach, tj. 29.04.2022.-03.05.2022. oraz 15.06.2022.-19.06.2022. oraz bez możliwości modyfikacji ilości noclegów. Za niewykorzystane w pełni noclegi w trakcie Długich Weekendów nie przysługuje zwrot płatności. Długie weekendy są w cenniku wysokim. 
 12.  W wakacje, tj. 24.06.2022.- 31.08.2022. wynajmujemy domki na minimum 6 noclegów. W czerwcu oraz wrześniu wynajmujemy domki na minimum 2 doby noclegowe w  weekendy. 
 13. Opłata za pobyt jest pobierana z góry najpóźniej w dniu przyjazdu za zarezerwowaną ilość noclegów w gotówce lub przelewem z góry przed przyjazdem. W przypadku rezygnacji z pobytu w trakcie jego trwania, nie zwracamy opłaty za niewykorzystane doby. Wcześniejszy wyjazd gościa, z przyczyn niezależnych od właściciela obiektu, nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.
 14. Podczas przekazywania kluczy osoba wprowadzająca, udziela informacji odnoście obiektu. Moment ten stanowi jednocześnie zapoznanie się ze stanem technicznym, ilościowym domku i urządzeń w nim się znajdujących.
 15. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego w momencie wprowadzenia do domku równoznaczne jest z tym, że domek został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń gościa.
 16. Środki czystości (worki na śmieci, płyn do mycia naczyń, papier toaletowy) należy zaopatrzyć się we własnym zakresie- w dniu przyjazdu Goście otrzymują 1 rolę papieru oraz worek na śmieci.
 17. Obsługa obiektu nie ma prawa bez zezwolenia zgody Gościa wchodzić do wynajętego domku, a tym bardziej przemieszczania jego osobistych rzeczy. Prawo wejścia do wynajętego obiektu pozostawia się jedynie w przypadku zauważenia zagrożeń bezpieczeństwa Gości lub w przypadku niestosowania się gości do regulaminu.
 18. Goście, którzy mają wykupiony pobyt mogą korzystać z 2 niestrzeżonych parkingów dostępnych na terenie ośrodka Campus Karolina. Miejsca parkingowe są numerowane w cenie 5zł pierwsze auto, kolejne auto 10zł. Samochody mogą poruszać się tylko po wyznaczonej do tego drodze, zabrania się wjazdu na tereny zielone.
 19. Zwierzęta w Campus Karolina są mile widziane. Obecność zwierząt w obiekcie oraz na terenie przyległym możliwa tylko pod warunkiem wzięcia odpowiedzialności za zwierzęta przez ich opiekunów – prosimy nie puszczać zwierząt wolno, obowiązkiem właścicieli jest dbanie o porządek po swoich pupilach. Pobyt zwierzęcia należy zgłosić przy składaniu rezerwacji lub najpóźniej w dniu przyjazdu oraz uiścić opatę za zwierzę według cennika (szczegółowe warunki pobytu z psem dostępne są w załączniku nr 1 do regulaminu).
 20. Przedmioty pozostawione przez Gościa w obiekcie, po jego opuszczeniu, zostaną odesłane na koszt Gościa pod wskazany przez niego adres. W przypadku braku wskazania przez gościa adresu, na który mają być odesłane pozostawione przedmioty lub w przypadku braku osobistego odbioru tych rzeczy przez Gościa w ciągu 3 dni od daty wyjazdu z obiektu, obsługa postąpi z rzeczami stosownie do przepisów o rzeczach zagubionych lub znalezionych.
 21. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w domkach nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, niebędących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do domków łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
 22. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia z domków należących do nich rzeczy (np. krzesła, poduszki, kapy, meble, talerze, sztućce itp.).
 23. Prosimy o dbanie o wynajęty domek, czyli np. o wyłączanie zbędnego oświetlenia i zakręcanie wody.
 24. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych.
 25. Gość, który umyślnie lub przez przypadek zniszczy własność obiektu Campus Karolina zobowiązany jest pokryć w całości zaistniałe koszt szkody. Wynajęty domek należy pozostawić w takim stanie, w jakim był w dniu przyjazdu.
 26. W przypadku naruszenia Regulaminu obiektu Goście zostaną wymeldowani i będą musieli opuścić obiekt w trybie natychmiastowym. Dotyczy to szczególnie przypadków zakłócania ciszy nocnej i każdego innego zachowania, które uniemożliwia spokojny wypoczynek pozostałym Gościom. Wcześniejszy wyjazd Gościa z powodu naruszenia Regulaminu nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystany nocleg.
 27. Nie ponosimy również odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu oraz innych dóbr materialnych należących do Gości.
 28. Na terenie Campus Karolina całkowitą odpowiedzialność za dzieci oraz młodzież do 18-tego roku życia ponoszą rodzice bądź opiekunowie. Za bezpieczeństwo dzieci w obiekcie oraz na terenie Campus Karolina odpowiadają rodzice lub opiekunowie dzieci.

 

Załącznik nr 1 do regulaminu

Warunki pobytu z PSEM: 

W ośrodku Campus Karolina mile widziani są goście ze zwierzętami domowymi. Aby jednak pobyt właścicieli i ich podopiecznych przebiegał bez problemów dla nich i innych osób przebywających w tym czasie w ośrodku należy przestrzegać poniższych warunków:

 1. Właściciel psa zobowiązany jest posiadać aktualny wpis o szczepieniu przeciw wściekliźnie w książeczce zdrowia psa .
 2. Na terenie ośrodka pies nie może biegać bez dozoru, powinien być wyprowadzany na smyczy.
 3. Zwierzę nie może zakłócać wypoczynku innych osób.
 4. Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania psów na placu zabaw dla dzieci i boisku do gry w piłkę siatkową.
 5. W celu załatwiania potrzeb fizjologicznych zwierzęta należy wyprowadzać poza teren ośrodka.
 6. Właściciele zwierząt zobowiązani są do usuwania pozostawionych przez nie nieczystości.
 7. W przypadku spowodowania przez zwierzę jakichkolwiek szkód właściciel pokrywa koszty ich naprawy.

Wszystkim właścicielom zwierząt i ich podopiecznym życzymy udanego i miłego pobytu w ośrodku Campus Karolina.